Air1 fra Helios kommer i mars #1

Helios Ventilatoren GmbH i Tyskland er vår leverandør av ventilasjonsprodukter. I løpet av våren 2019 vil de nye aggregatene for mellomstore bygg som skoler, barnehager, pleiehjem og næringsbygg være tilgjengelige i markedet. Med luftvolum fra 500 - 15 000 kubikkmeter pr. time vil de nye aggregatene dekke et stort marked som behøver forbedret innelima.
Air1 lages i 3 ulike "kropper". Det blir i alt 22 modeller som igjen har et stort antall variansjonsmuligheter. Tilkobling til varmepumper for ettervarme eller kjøling, elektrisk eller vannbåren forvarme, egnet for utendørs passering, universell service-tilgang fra høyre eller venstre side mm.
Du kan se på produsentens egen side for disse aggregatene. Klikk her -> Helios Air1.
Det vil etterhvert komme noe mer på våre egne nettsider, Heliosventilasjon om dette.


Tweet     Facebook

Energisparhus Norge AS
Postboks 1221
3009 Drammen

Telefon: 815 33 223
Epost: post@energisparhus.no

Kontoradresse: Ringeriksveien 244, 3403 Lier.
Kontoret ligger i 2. etasje innerst i låven. Vis adresse i Google Maps