Hva kan vi gjøre for deg?

Ønsker dere å benytte produkter som som sparer dere for tid og som gjør bygging og/eller planlegging enklere? Hvis kvalitet og soliditet betyr noe for dere. Når nye tanker og nye produkter også gir nye muligheter. Har dere et prosjekt der vi kan tilby en mulig løsning? ... i så fall er vi klare!

Hva driver vi med?

Rådgivning med energieffektivisering i bygg. Inneklima/ventilasjon, kuldebroer, energiberegning mm. I dag er mer enn 80 % av virksomheten knyttet til inneklima og boligventilasjon. Energisparhus Norge AS har agenturet for Helios ventilasjonsprodukter i Norge. Vi har også agentur for Flixo programvare for kuldebroberegninger.

Hvem er vi?

Selskapet ble etablert i 2010. Vi kom sammen for å lage et selskap som kunne møte utfordringer for fremtidige byggkrav. TEK 10, TEK 17, Passivhusstandard, ENØK, tetthet, varmetap, inneklima, Enova, kuldebroer, solfangere og solceller. Dette er emner som opptok oss og som vi fremdeles befatter oss med.

Fra 2020 vil vi være 2 personer som arbeider i selskapet på daglig basis.

Selskapet har organisasjonsnr. 993 455 741 fra 21/10-2010

Hvor er vi?

Kontoradresse: Ringeriksveien 244, 3403 Lier.
Kontoret ligger i 2. etasje innerst i låven. Vis adresse i Google Maps

Energisparhus Norge AS
Postboks 1221
3009 Drammen

Telefon: 815 33 223
Epost: post@energisparhus.no

Kontoradresse: Ringeriksveien 244, 3403 Lier.
Kontoret ligger i 2. etasje innerst i låven. Vis adresse i Google Maps